Ciencia en galego no I Congreso de Software Libre científico, matemático e tecnolóxico