María Wonenburger vista no libro As Mulleres nas matemáticas de Matilde Ríos en Baía Edicións