XIII día da Ciencia en Galego

Incrible! O número PI na miña bici!

Submitted by inesben on Dom, 10/14/2012 - 18:05

Breve relato da aparición do número pi na vida real.

A meu irmán David e mais a min mólannos as bicis, por iso lles pedín aos Reis Magos un chisme deses que serven para ver cantos quilómetros percorriches, quen vai máis de présa...Custoume averiguar que o nome do chisme é contaquilómetros, pero o máis incrible ocorreunos cando intentamos instalalo na bici.

Incrible! O número PI na miña bici!

Breve relato da aparición do número pi na vida real

A meu irmán David e mais a min mólannos as bicis, por iso lles pedín aos
Reis Magos un chisme deses que serven para ver cantos quilómetros percorriches,
quen vai máis de présa...

Custoume averiguar que o nome do chisme é contaquilómetros, pero o máis incrible
ocorreunos cando intentamos instalalo na bici.

–Como mola Xabi! Agora poderemos presumir coma Alberte e saber que
distancia hai desde aquí ata o parque.

Así comeza o relato, para ver máis abre o ficheiro que se xunta Pi na bici

Escribe como Leonardo

Escribe como Leonardo

Sabes que para ler o que escribiu Leonardo precisamos a axuda dun espello?

Pois si. Escribía de dereita a esquerda e coas letras volteadas: escritura especular.

Día 5 de Novembro de 2012, III día da Ciencia e da Tecnoloxía en Galego

Pero o día 16 de Outubro de 2012, día da loita pola Ciencia e a Tecnoloxía galegas

Todos xuntos coas bicicletas, nos centros, ... para defender unha maneira non puramente abstracta e selectiva de aprender a ciencia e a tecnoloxía.

Hai quen entende a educación unicamente como un método de selección, de escoller, "aos mellores", os que mellor entenden a abstracción, como se ese fose un valor absoluto por riba da creatividade, da intelixencia emocional, dos resultados práticos e tecnolóxicos. Para iso aumentan as materias seleccionadoras, como fai o goberno.

Estudos de Lingüística Galega, nº 4

Submitted by dubert on Mar, 09/18/2012 - 11:43

O Instituto da Lingua Galega acaba de publicar o número 4 da súa revista, Estudos de Lingüística Galega. Coma sempre, a revista ten tres seccións principais: 

A) Pescuda, que recolle traballos de investigación. 

B) Peneira, que recolle discusións sobre problemas de estandarización do galego.

C) Anada, que recolle unha recolección de títulos bibliográficos publicados ó longo de 2010 que interesan ós investigadores sobre o galego e un conxunto de recensións sobre traballos de investigación.

IV CURSO DE FORMACIÓN SOBRE O PATRIMONO LÚDICO

Achegamos, con rogo de divulgación, información sobre o IV CURSO DE FORMACIÓN SOBRE O PATRIMONO LÚDICO, que se celebrará na Illa de Arousa e que está centrado especialmente nos xogos tradicionais da costa. O curso conta coa homologación oficial da Consellería de Educación a todos os efectos. Entre outras actividades, os asistentes aprenderán a navegar, con integrantes da Asociación Cultural Dorna, en embarcacións tradicionais, entre elas a propia dorna. As prazas son limitadas.

Libros sobre Leonardo

Leonardo da Vinci, de Steve Augarde de Editorial Baía Edicións

Descubre o mundo de Leonardo a través do diario do seu aprendiz. Publicaçoes Europa-América

Atlas Ilustrado de las Máquinas de Leonardo (Secretos e Invenciones en los códices Da Vinci) Editorial Susaeta

Leonardo, o primeiro cientista  de Michael White, Publicaçoes Europa-América

Finados Famosos: Leonardo da Vinci e o seu super cerebro de Michael Cox, Publicaçoes Europa-América

O Código Davinc, Dan Brown, Bertrand Editora e El Aleph editores

Ciencia e Arte

"Art and science will eventually be seen to be as closely connected as arms to the body. Both are vital elements of order and its discovery. The word 'art' derives from the Indo-European base 'ar', meaning to join or fit together. In this sense, science, in the attempt to learn how and why things fit, becomes art. And when art is seen as the ability to do, make, apply or portray in a way that withstands the test of time, its connection with science becomes more clear."

Sven Carlson, Science News (1987)