XII día da Ciencia en Galego

Escribe como Leonardo

Escribe como Leonardo

Sabes que para ler o que escribiu Leonardo precisamos a axuda dun espello?

Pois si. Escribía de dereita a esquerda e coas letras volteadas: escritura especular.

Día 5 de Novembro de 2012, III día da Ciencia e da Tecnoloxía en Galego

Pero o día 16 de Outubro de 2012, día da loita pola Ciencia e a Tecnoloxía galegas

Todos xuntos coas bicicletas, nos centros, ... para defender unha maneira non puramente abstracta e selectiva de aprender a ciencia e a tecnoloxía.

Hai quen entende a educación unicamente como un método de selección, de escoller, "aos mellores", os que mellor entenden a abstracción, como se ese fose un valor absoluto por riba da creatividade, da intelixencia emocional, dos resultados práticos e tecnolóxicos. Para iso aumentan as materias seleccionadoras, como fai o goberno.

Estudos de Lingüística Galega, nº 4

Submitted by dubert on Mar, 09/18/2012 - 11:43

O Instituto da Lingua Galega acaba de publicar o número 4 da súa revista, Estudos de Lingüística Galega. Coma sempre, a revista ten tres seccións principais: 

A) Pescuda, que recolle traballos de investigación. 

B) Peneira, que recolle discusións sobre problemas de estandarización do galego.

C) Anada, que recolle unha recolección de títulos bibliográficos publicados ó longo de 2010 que interesan ós investigadores sobre o galego e un conxunto de recensións sobre traballos de investigación.

IV CURSO DE FORMACIÓN SOBRE O PATRIMONO LÚDICO

Achegamos, con rogo de divulgación, información sobre o IV CURSO DE FORMACIÓN SOBRE O PATRIMONO LÚDICO, que se celebrará na Illa de Arousa e que está centrado especialmente nos xogos tradicionais da costa. O curso conta coa homologación oficial da Consellería de Educación a todos os efectos. Entre outras actividades, os asistentes aprenderán a navegar, con integrantes da Asociación Cultural Dorna, en embarcacións tradicionais, entre elas a propia dorna. As prazas son limitadas.

Libros sobre Leonardo

Leonardo da Vinci, de Steve Augarde de Editorial Baía Edicións

Descubre o mundo de Leonardo a través do diario do seu aprendiz. Publicaçoes Europa-América

Atlas Ilustrado de las Máquinas de Leonardo (Secretos e Invenciones en los códices Da Vinci) Editorial Susaeta

Leonardo, o primeiro cientista  de Michael White, Publicaçoes Europa-América

Finados Famosos: Leonardo da Vinci e o seu super cerebro de Michael Cox, Publicaçoes Europa-América

O Código Davinc, Dan Brown, Bertrand Editora e El Aleph editores

Ciencia e Arte

"Art and science will eventually be seen to be as closely connected as arms to the body. Both are vital elements of order and its discovery. The word 'art' derives from the Indo-European base 'ar', meaning to join or fit together. In this sense, science, in the attempt to learn how and why things fit, becomes art. And when art is seen as the ability to do, make, apply or portray in a way that withstands the test of time, its connection with science becomes more clear."

Sven Carlson, Science News (1987)

Eu falarei

O luns 25 de xunio ferveu o ateigado auditorio de Chapela nun acto emocionante de presentación do noso LIPDUB.

Hoxe martes ferveu a rede con máis de 2500 visitas nas primeiras 24h. Estamos que botamos por fóra! E a nosa Lingua Galega, un pouco máis viva! Esta é a ligazón por se aínda non viviches o EU FALAREI http://www.youtube.com/embed/AerLPRrnIaA?rel=0

Aldán Santamarina