Escribe como Leonardo

Escribe como Leonardo

Sabes que para ler o que escribiu Leonardo precisamos a axuda dun espello?

Pois si. Escribía de dereita a esquerda e coas letras volteadas: escritura especular.

Hai moitas teorías sobre as razóns que o levarían a escribir deste xeito entre elas o de que, como era zurdo, así non tiña que pasar a man sobre o que acababa de escribir e non manchaba a páxina -lembra que na súa época aínda non estaba inventado o bolígrafo-.

A propósito, decatácheste de que na actualidade hai algúns vehículos que empregan este mesmo tipo de escritura? Cales son? Por que razón a utilizan? Quen pode ler correctamente o seu letreiro especular?

A cuestión é que é máis difícil do que parece facer algo lexible deste xeito.

Queres intentalo ti e ver se es quen de escribir á maneira de Leonardo? Proba no seguinte enderezo

http://www.universalleonardo.org/playActivity.php?id=527