MINIQUEST - RAMÓN MARÍA ALLER ULLOA

MINIQUEST - RAMÓN MARÍA ALLER ULLOA

Miniquest Ramón María Aller

 


Ramón María Aller-Ulloa


Miniquest Ramón María Aller Susana Vázquez

Resumo

A miniquest sobre Ramón Mª Aller Ulloa ten como tarefa a realización dunha exposición no centro escolar co gallo da celebración do Día do Científico Galego que a Real Academia Galega de Ciencias adica este ano ao astrónomo galego.

Na miniquest se describe a tarefa, proponse un escenario e descríbese o proceso acompañado de recursos e consellos para a avaliación e integración nas aulas. 

Xustificación, obxextivos e competencias

Desenvolvemento das distintas competencias básicas e as diferentes intelixencias do alumnado. A metodoloxía de traballo é en grupos e preténdese que cada clase celebre a súa propia homenaxe a Ramón Mª Aller Ulloa.

Avaliación

Recomendamos aos docentes desenvolver unha rúbrica de avaliación axeitada para o seu grupo onde se reflictan variables como: uso das distintas linguaxes, traballo en equipo, organización e desempeño, liderado, creatividade e rigor, variables fundamentais na adquisición e posta en práctica do coñecemento científico.

Modelos de rúbricas de avaliación: http://www.eduteka.org/MatrizValoracion.php3

Arquivos asociados

· Folleto Ramón María Aller (702338kb) Descargar

Ligazóns

·Observatorio Astronómico Ramón María Aller ·Museo Ramón Aller de Lalín ·Fillos ilustres de lalín ·Club de Astronomía Santiago Apóstol ·Wikipedia en galego

Zona de descargas

Descarga aquí
a Guía didáctica >