Hai algunha lingua que sirva mellor que outras para expresar mensaxe de tipo? científico