As Irmandades da Fala

No xornal La Opinión de  A Coruña

O galego, tamén idioma da ciencia
Portada do xornal ‘A Nosa Terra’. |
L
.
O
.
Excursión da Irmandade da Fala en Pontedeume (1919), nunha imaxe na que aparecen sinalados Francisco
Tettamancy (1), Manuel Lugrís (2), Jenaro Marinhas pai (3), Xosé Iglesias Roura (4). |
ARQUIVO
MUNICIPAL
DA
CORUÑA
No centenario do nacemento da Irmandade da Fala da Coruña (1916)