Conferencia do Premio Nobel Schrock para o profesorado de Secundaria de Galicia na Facultade de Química

A Facultade de Química convida ao profesorado (especialmente aos xefes de departamento de Física e Química de Galicia) á conferencia do premio Nobel de Química Richard Royce Schrock o día 10 de novembro as 20 horas na Aula Magna da mesma Facultade.