As Bicis no Instituto e no centro

http://bicinstituto.com/

Esta web forma parte dun proxeto pedagóxico, integral e transversal, que ten como obxectivo fomentar o uso da bicicleta entre os estudantes de secundaria e os xoves en xeral para desprazarse habitualmente pola cidade e, especialmente, ata o instituto.