María Wonenburger Planells na creación do coñecemento. As irmás de Hipatia

Un artigo sobre María Wonenburger en GAMMA 11

Resumo

O pasado 28 de outubro o Consello da Cultura Galega (CCG) organizou unha xornada co título de

“María Josefa Wonenburger Planells na creación do coñecemento”, que constituíu o marco axeitado para o

estudo e recoñecemento da alxebrista. Na xornada, ademais de presentarse a cartografía elaborada polo

CCG e que está dispoñible na rede, contouse coa participación de recoñecidas científicas pioneiras e de

mulleres matemáticas que, ademais de resaltar a figura de María Wonenburger, amosaron o papel de algunhas

mulleres na educación matemática e a profunda pegada que algunhas deixaron na Historia da Ciencia,

ademais doutras reflexións, nunha mesa redonda titulada “As irmás de Hipatia”. Neste artigo achegamos

un breve resumo destas achegas.