XV Día da Ciencia en Galego: Ano Galego da Astronomía

Submitted by admin on Sáb, 03/23/2024 - 17:28

Como o Ano internacional da ONU é o dos camélidos, sen relación con Galicia, propoñemos dedicarllo á Astronomía, con homenaxeados Galileo Galilei que descubre co seu telescopio toda unha serie de satélites de planetas, detalles da Lúa, ademais de ser un físico relevante e defensor da teoría heliocentrica. E Enrique Vidal Abascal, coa súa tese doutoral de Astronomía, fundador da cátedra de Astronomía, pai do departamento de Xeometría Diferencial, da Real Academia de Ciencias e das ensinanzas de Astronomía en Santiago, continuando o labor de Ramón María Aller.

Podemos poñer un cartel xigante de Astronomía en galego en circulación de préstamo aos centros, pero habería que organizalo e cuantificalo.

De Enrique Vidal Abascal

No ano 1999 celebráronse en Lugo as IX Xornadas de Aprendizaxe e Ensino das Matemáticas (JAEM). Para que os congresistas tiveran un recordo duradeiro desas datas a Consellería de Educación e o Cefocop editaran un libro titulado Dous matemáticos galegos que trataba sobre dúas figuras fundamentais nas matemáticas galegas: Ramón Mª Aller Ulloa e Enrique Vidal Abascal.

R. Aller. E. Vidal. Dous Matemáticos galegos. Nesta web

Enrique Vidal Abascal

https://retallosdematematicas.blogspot.com/2013/01/duas-unidades-didacticas-para-dous_10.html

Barrié

Enrique Vidal Abascal | Álbum de Galicia

Enrique Vidal Abascal -

Historia Enrique Vidal Abascal (1908–1994). Un renacentista

Enrique Vidal Abascal - Dialnet