Secretaría Xeral de Política Lingüística

http://www.xunta.es/linguagalega/dia_da_ciencia_en_galego


A secretaría Xeral cita o noso web


Día da Ciencia en Galego
 


A Xunta de Galicia únese á celebración do Día da Ciencia en galego, coa intención de poñer en valor o uso do galego no ámbito científico e de contribuír a promover a investigación desenvolvida na nosa lingua.


A investigación científica e a súa divulgación, incluída tamén a das humanidades, son piares básicos para o progreso da sociedade. A lingua galega debe incorporarse naturalmente, e con plena validez, como vehículo para a transmisión social deses avances no coñecemento nas diferentes áreas.


O pasado mes de maio o Consello da Cultura Galega facía públicas as conclusións da xornada “Escribir de Ciencia en galego”, nas que diversos especialistas debuxaron unha diagnose sobre a divulgación, a comunicación e a formación científica en relación coa lingua galega, campos nos que queda aínda camiño por percorrer.


Desde a Secretaría Xeral de Política Lingüística queremos unirnos á celebración desta data mediante a visibilización dunha multitude de recursos existentes, de acceso sinxelo e universal a través da Internet, que poden resultar de utilidade para avanzar na consolidación do galego na Ciencia.


 


Actividades programadas para estas datas


 


Audiovisuais Ciencia e lingua

  Ben falado sobre ciencia A investigación en lingua galega En galego tamén se fai ciencia


 


Outros Ben falado sobre ciencia:   


Para falarmos e escribirmos de ciencia en galego


 


E sabías que....?


Existen convocatorias de axudas para a investigación en galego desde as universidades:Recursos para os centros de ensino


 


Investigación sobre a lingua galega

Ademais da investigación que se realiza en galego, tamén se leva a cabo un amplo labor de investigación sobre o propio idioma.


Galicia conta con referentes de recoñecido prestixio que contribúen a avanzar nesta dirección. É o caso do Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades (CRPIH), da Secretaría Xeral de Política Lingüística. Este centro traballa actualmente en diversos proxectos que inciden no estudo filolóxico e de conservación das fontes lingüísticas, literarias e antropolóxicas e que permiten unha investigación en profundidade da historia lingüística e literaria do galego.


A Real Academia Galega (RAG) é outro destes referentes. Ao abeiro dun convenio coa Xunta de Galicia, leva adiante un destacado labor no ámbito terminolóxico, no que traballa conxuntamente co CRPIH a través do Termigal. A RAG tamén desenvolve proxectos de investigación e divulgación lingüística de alta relevancia social arredor doutros campos, como o da lexicografía e o da sociolingüística.


A Universidade de Santiago de Compostela, a Universidade de Vigo e a Universidade da Coruña tamén impulsan a promoción da investigación sobre o galego, que experimentou nas últimas décadas avances importantes na realización de traballos de fin de carreira, de teses de licenciatura e de teses de doutoramento, así como na publicación de traballos e investigacións nas principais revistas científicas de referencia dentro e fóra de Galicia.


A estes avances tamén contribuíu en gran medida o Instituto da Lingua Galega (ILG), da universidade compostelá. O froito do seu labor durante catro décadas fixo posible a recollida e posta en valor a lingua oral, forneceu de materiais de referencia na ortografía, no léxico e na gramática, e favoreceu o estudo a fondo das variedades da lingua.


 MATERIAIS DE INTERESE 


Divulgación galega 

Espazo para a divulgación e a comunicación da ciencia, a tecnoloxía e a innovación en Galicia. 


 


Ciencia en galego

Páxina con información sobre as actividades relacionadas co día da ciencia en galego no ámbito educativo.

 


Botons.eu

Portal dixital galego do ensino que inclúe diversa información sobre o día da ciencia en galego.


 


Álbum da ciencia

Iniciativa do Consello da Cultura Galega que recupera os protagonistas da modernización científica, cultural e educativa de Galicia no primeiro terzo do século XX.

 


Unidade de Cultura Científica (UVigo)

Iniciativa da Universidade de Vigo para apoiar a difusión, a comunicación e a divulgación dos resultados das investigacións científicas da universidade.


 


Asociación Galega de Comunicación Científica


Blog da asociación con información sobre as súas actividades.