Incrible! O número PI na miña bici!

Breve relato da aparición do número pi na vida real

A meu irmán David e mais a min mólannos as bicis, por iso lles pedín aos
Reis Magos un chisme deses que serven para ver cantos quilómetros percorriches,
quen vai máis de présa...

Custoume averiguar que o nome do chisme é contaquilómetros, pero o máis incrible
ocorreunos cando intentamos instalalo na bici.

–Como mola Xabi! Agora poderemos presumir coma Alberte e saber que
distancia hai desde aquí ata o parque.

Así comeza o relato, para ver máis abre o ficheiro que se xunta Pi na bici