Acabar co tecido asociacionista galego

ORDE do 5 de outubro de 2011 pola que se deixa sen efecto a Orde do 11 de maio de 2011 pola que se aproban as bases reguladoras para a concesión de axudas, en réxime de concorrencia competitiva, a fundacións, asociacións e institucións culturais que desenvolven as súas actividades en Galicia, para o seu funcionamento e para a realización de programas e actividades culturais,

(DOG do 18 de outubro)

-DOG do 19 de outubro convocan axudas para

http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia/mostrarContenido.do?paginaCo…

-Entidades privadas para incentivar o turismo,

-subvencións a establecementos de turismo rural, hoteis, hoteis talaso, hoteis balneario, balnearios, cafetarías, bares, restaurantes, palacios de congresos e empresas dedicadas ao turismo de aventura, actividades de lecer e tempo libre, co obxecto de implementar as correspondentes normas UNE

-das subvencións a entidades privadas para incentivar o turismo mediante a creación e mellora de hoteis balneario e hoteis talaso na comunidade autónoma

-subvencións a axencias de viaxe para a promoción e comercialización do destino Galicia,

para actuacións de mellora dos campamentos de turismo en Galicia,

subvencións destinadas a incentivar o turismo de aventura, actividades de lecer e tempo libre

subvencións a entidades privadas para incentivar o turismo mediante a mellora de establecementos hoteleiros do grupo I

Pero é que xa suprimiron


Diario nº 177 de data 15/09/2011

Diario nº 177 de data 15/09/2011

Diario nº 173 de data 09/09/2011

Diario nº 173 de data 09/09/2011

Pero é que se deixaron de convocar axudas ás publicacións das asociacións feitas en lingua galega

Axudas as asociacións para a Semana da Ciencia en Galicia

etc, etc

A asfixia as asociacións feita polo goberno de Feijoo non ten parangón na curta historia da democracia. Mentres, as entidades con ánimo de lucro (que non falen galego ou que beneficien a cidadáns e empresas españolas non galegas) reciben os beneficios dunha deusa Fortuna desatada.